Historia

Ochotnicza Straż Pożarna w Waksmundzie datujemy na rok 1900, w którym to roku zakupiona została sikawka ręczna i wybudowano pomieszczenie na sprzęt. Z powodu braku dokumentacji która zaginęła podczas II wojny światowej opieramy się na wcześniejszej uchwale Gminy, z dnia 25.02.1898r. o zakupie sikawki ręcznej na potrzeby OSP, po zmianie Wójta ponowna uchwała z dnia 18.07.1898r. W 1900r. uchwala o rozbiórce i sprzedaży wozowni gromadzkiej, za te pieniądze budowa wiaty – pomieszczeń na sikawkę i sprzęt pożarniczy przy kościele (dzisiejsze przedszkole w starej szkole podstawowej). Gazdowie z końmi wyznaczeni do sikawki są zwalniani z prac na rzecz wsi, większość ze strażaków podczas tworzenia drużyn podhalańskich wstępuje do nich. Żołnierze powracający z wojsk Austriackich przeważnie tworzą naszą OSP. I swym doświadczeniem – praktyką nabytą wspierają druhów. 1926r. powstaje orkiestra dęta. 13.07.1928r. duży pożar spłonęło kilkanaście budynków (za wodą) 02.11.1936 OSP otrzymuje plac pod budowę strażnicy od wsi w obecnym miejscu. 1937 poświecenie sztandaru OSP przygotowuje się do budowy remizy- gromadzenie materiału- 1938 poświęcenie sztandaru PSL.1939 wybuch II wojny światowej większość strażaków ginie podczas stawiania oporu okupantowi w tym prezes i naczelnik, zostaje rozwiązana orkiestra dęta- 1947 OSP ponawia zamiar budowy remizy-1951 zakup samochodu (Stayer)- 1952 zakup motopompy (Sylesia)- 1958 zakup motopompy PO-3 – 1959 zakup samochodu (Doga) w miejsce zatartego samochodu Stayer,dnia 22 listopada 1960 roku w naszej wsi Waksmund został wybudowany pierwszy zbiornik przeciw pożarowy,który zostaje umieszczony na placu Wajsaka Franciszka. Czas komunizmu to czas trudny, różne naciski (utarczki) na OSP spowodowały zwolnienie tempa działania. (noszenie godła z koroną na sztandarze – czapkach stanie przy grobie) spowodowało że remiza została podporządkowana pod gospodarkę jaką była ówczesna władza samorządowa (zabrania PSL sztandaru)- 1977 ratyfikowano orkiestrę dętą pozyskiwano instrumenty z zakładów obuwniczych Nowego Targu.

Kilku byłych członków orkiestry z Nowego Targu dało początek naszej orkiestrze. – 19.06.1980 r. uchwała zebrania z fatalnym, tragicznym stanem remizy i brakiem pomieszczenia dla orkiestry. Ówczesne władze nie mogąc sprostować tym wymaganiom i remontom wolały to oddać strażakom. -15.02.1981r. uchwała Zebrania Walnego OSP o rozbudowie remizy i remoncie starej części poświecenie w 1987r Czas pokomunistyczny pozwala naszej jednostce szybki rozwój w 1993r. zakup nowego samochodu Mercedes-1113 – GBAM, który zastąpił wysłużonego Stara z lat 50-tych. Przez okres lat dziewięćdziesiątych zakupiono wiele nowego sprzętu i umundurowania – 07.07.1997r. powódź stulecie, która dotknęła naszą miejscowość, zalewając 3/4 wsi, zostają zniszczone trzy motopompy i wiele innego sprzętu strażackiego używanego podczas usuwania skutków powodzi w tymże roku odszumujemy z zarządu głównego motopompę M8/8 z silnikiem czterosuw.- 1998 otrzymujemy motopompę szlamową i wiele sprzętu potrzebnego podczas akcji powodziowych. – 2002r. zakup samochodu GBA Daimler-Benz 1019 w miejsce samochodu lekkiego UAZ – 2004r. wyposażenie samochodu w sprzęt ratownictwa drogowego-budowlanego.

© 2021 (wszelkie prawa zastrzeżone) Ochotnicza Straż Pożarna w Waksmundzie   stat4u stat4u  Dane KRS: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WAKSMUNDZIE Dane NIP: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WAKSMUNDZIE

Please publish modules in offcanvas position.